Logo ikarus.be
Shop

Algemene Voorwaarden

De kleine lettertjes!

Goede afspraken, maken tevreden piloten

ALGEMEEN

 • Onze Algemene Voorwaarden zijn speciaal gemaakt om misverstanden uit de wereld te helpen, en alles duidelijk ter verwoorden voor zowel de leerling/piloot/klant als ikarus.be.
 • Deze Algemene Voorwaarden zijn met zorg opgesteld, om een zo tevreden mogelijke samenwerking aan te gaan en te onderhouden!
 • Onze verenigingsdoelen zijn een zo goed en veilig mogelijke promotie, aanleren, onderhouden en plezier beleven aan de fantastische sporten parapente en paramotor!
 • Vanuit dit gedachtengoed zijn er hieronder toch enkele heel strikte regels, willen we een gezonde vereniging (vzw) zijn, zonder winstoogmerk, maar wel zonder verlies en toekomstgericht.
 • We streven er dan ook naar om de beste kwaliteit van opleidingen te geven, de mooiste en veiligste reizen aan te bieden en de leukste en gezelligste club te zijn (door Corona op een laag pitje!).
 • Voor het beoefenen van parapente of paramotor, is een goede gezondheid en conditie vereist.

 

TERUGBETALINGEN

 • Voor alle buitenlandse stages is een reis- en annulatieverzekering verplicht, zie hoofdstuk verder in dit document. Zo ontvang je eenvoudig uw volledig bedrag terug van de annulatieverzekering in geval van annulatie.
 • Inschrijvingen worden nooit terugbetaald, tenzij door afzegging van ikarus.be zelf (als wij zelf bv een stage zouden annuleren of verzetten, ook als de oorzaak Corona is). Wanneer je dus een initiatiedag, vooropleiding of stage niet begint, vroeger dan normaal stopt of afzegt (zelfs maanden voordien), is er geen terugbetaling mogelijk. Alle inschrijvingen dienen tevens opgenomen te worden (initiatiedag, vooropleiding, ...) binnen hetzelfde kalenderjaar!
 • Wanneer het slecht weer is op stage/clubreis/..., dan worden er vervang-activiteiten voorzien (theorie, bezoeken, ...) in de mate van het mogelijke, maar geen terugbetalingen.
 • Een inschrijving voor een initiatiedag of vooropleiding kan niet worden overgezet naar een volgend kalenderjaar, en is altijd op te nemen binnen hetzelfde kalenderjaar. Er zijn ruim voldoende beschikbare dagen om uw opleiding af te ronden binnen het huidige kalenderjaar, wij zetten verder geen tijdslimiet (weet dat dit meestal 2 maanden is)! Uitzondering: bij inschrijving vanaf Oktober is uw inschrijving ook geldig voor het volgende kalenderjaar. Het is wel mogelijk dat je uw lidmaatschap en verzekering moet vernieuwen voor het nieuwe kalenderjaar.
 • Een inschrijving voor een bepaalde stage kan niet worden overgezet naar een andere (volgende) stage, dit wordt gezien als een annulatie van uw kant, en bijgevolg is er ook geen terugbetaling mogelijk, ook al is dit maanden op voorhand. Dit is spijtig genoeg de enigste manier om ons te behoeden van de vele annulaties, om organisatorisch en financieel niet in de problemen te komen.
 

TERUGBETALINGEN & CORONA

 • Wanneer ikarus.be een stage verplicht moeten afzeggen omdat we niet mogen reizen (rode zone) naar de stageplaats, dan:
  1. Stellen we een alternatieve locatie voor indien mogelijk of,
  2. Kan je uw stage verzetten naar een andere volgende stage of, 
  3. Ontvang je een Corona-voucher waarmee je later een stage kan betalen of, 
  4. Betalen we de stage terug.
 • Op deze manier kan je uw inschrijving bevestigen en betalen, zonder je zorgen te hoeven maken over Corona!

 

REIS (REPATRIËRING)- & ANNULATIEVERZEKERING - VERPLICHT

 • Om problemen bij annulatie van uw kant te voorkomen (ziekte, ongeval, onvoorziene omstandigheden, overmacht, ...) moet u zicht verplicht indekken door een eigen reis- & annulatieverzekering af te sluiten die geldig is voor parapente (of paramotor indien het over paramotor reizen gaat).
 • Ikarus.be voorziet zelf geen enkele reis- & annulatieverzekering, je moet deze zelf voorzien en een bewijs doorsturen.
 • Wij hebben heel goede ervaringen met de reis- & annulatieverzekering (ook voor al uw andere reizen) van Europ-Assistance NOGO. Zie hun website voor meer informatie. Parapente en paramotor zijn hier inbegrepen!
 • Een reis- & annulatieverzekering is dus verplicht voor alle stages en reizen, en bij uw inschrijving moet je een bewijs (attest) hiervan mee doorsturen om uw inschrijving te kunnen bevestigen, anders is deze niet geldig.
 • Doe je slechts 1 stage of reis, dan kan je dit heel goedkoop voorzien bij Europ-Assistance, doe je meerdere stages, reizen of eigen reizen, dan is het handig en goedkoop te voorzien voor 1 jaar! Zie hun website voor meer informatie, en nadat je deze hebt afgesloten, stuur je ons een bewijs (attest) door, zodat we weten dat je in orde bent om in te kunnen schrijven.
 • Ikarus.be heeft een reisverzekering voor de minibus bij Europ-Assistance, enkel en alleen voor de bestuurder. In geval van problemen met het voervoer onderweg (heen<>terug stageplaats of ter plaatse) is er geen repatriëring voorzien van de medereizigers! Indien je uw reis- en annulatieverzekering ook bij Europ-Assistance hebt genomen, nemen ze uw repatriëring als medereiziger ook op zich. Het is dus super handig om voor Europ-Assistance te kiezen.
 • Het kan voorkomen dat je als leerling of piloot, een keer met de ikarus minibus rijdt, soms ook met gehuurde minibussen. Wij maken iedereen erop attent dat de minibus uitsluitend BA verzekerd is en we eventuele schade aan de minibus, de inhoud of inzittenden die door jou veroorzaakt wordt en die niet door onze verzekering gedekt wordt, kunnen verhalen op jou. Eventuele bekeuringen of boetes zijn eveneens voor rekening van de bestuurder.
 • TIP: Neem je uw verzekering niet bij EuropAssistance, informeer je dan heel goed of parapente/paramotor niet bij de "uitsluitingen" (dikwijls onder "gevaarlijke sporten) zit! Bij Touring bijvoorbeeld is parapente/paramotor uitgesloten omdat het een "vliegsport" is (pagina 25, hoofdstuk 6, van hun Algemene Voorwaarden).

 

VERZEKERING BA (BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID, TEGENOVER DERDEN/ANDEREN) - VERPLICHT

 • Voor alle vliegaktiviteiten (initiatiedagen, vooropleidingen, stages, reizen, vliegdagen, …) is een verzekering parapente en/of paramotor BA verplicht en kan je bij ikarus onderschrijven.
 • Dit gaat vooral over “Burgerlijke Aansprakelijkheid” (BA) tegenover derden, iets dat een normale verzekering niet kan dekken omdat het hier over "luchtvaart" gaat.
 • Deze verzekering parapente en/of paramotor BA bieden wij aan, rechtstreeks via Aviabel!
 • De verzekering parapente/paramotor BA die wij aanbieden, en verplicht is, gaat dus vooral over de BA, schade aan derden (wat kan oplopen in de miljoenen, maar heel zelden is)!
 

ANDERE VERZEKERINGEN - OPTIONEEL

 • Ikarus voorziet enkel de verplichte verzekering BA (zie puntje hierboven), geen enkele andere verzekering bieden wij aan.
 • Heb je een ongeval met letsel, dan komt dit op uw eigen persoonlijke verzekering van de ziekenkas/hospitalisatie.
 • Om na te gaan of parapente/paramotor in uw hospitalisatie, levensverzekering, gewaarborgd inkomen, ... opgenomen is, doe je best een beroep op uw verzekeringsadviseur.
 

DIEFSTAL OF SCHADE

 • Als er tijdens de stage (inclusief in de minibus en tijdens het vervoer heen/terug of ter plaatse) materiaal zou gestolen worden uit de minibus/verbijf/… dan zal ikarus.be hiervoor niet verantwoordelijk gesteld kunnen worden. Iedereen is verantwoordelijk voor zijn materiaal, ook gehuurd materiaal!
 • Bij het huren van materiaal, is de huurder verantwoordelijk voor schade of diefstal van de uitrusting tot een maximum van €10.000.
 • Wanneer materiaal van ikarus schade oploopt doordat de huurder/leerling/piloot nalaat instructies op te volgen van het team, dan is de huurder/leerling/piloot aansprakelijk voor de opgetreden schade.
 • Ikarus is niet aansprakelijk voor de schade die voortvloeit uit het gebruik van enig door haar geleverd artikel of dienst. Door het volgen van een vliegaktiviteit of het aankopen en het gebruik van enig artikel of dienst aanvaardt de koper/gebruiker de volledige verantwoordelijkheid.
 • De leerling/piloot/klant vrijwaart ikarus voor aanspraken van derden.
 

LIDGELD

 • Voor iedereen die aan de vliegaktiviteiten wenst deel te nemen, is het lidmaatschap verplicht (geldig per kalenderjaar).
 • Vanaf 01/09 is er automatisch een korting voorzien in de webwinkel.
 • Vanaf 01/12 is deze automatisch terug aan de normale prijs en direct ook geldig voor het volgende kalenderjaar.

 

MAILING

 • Wanneer je in contact komt met ikarus zal je op de hoogte gehouden worden via onze informatieve mailings, interessante aanbiedingen, nieuwigheden, vrije plaatsen, nieuw stages, …
 • Je zal altijd eenvoudig kunnen uitschrijven door ons dit te laten weten (contact).

 

FOTO/VIDEO

 • Tijdens de vele (vlieg)activiteiten, worden er overvloedig foto's en filmpjes gemaakt.
 • Deze kunnen ten allen tijde gebruikt worden voor alle doeleinden (pedagogisch, op de website, commercieel, ...).

 

© 2002 - 2021 ikarus.be, alle rechten voorbehouden.
Open WhatsApp chat
1
Hulp nodig?
Hallo, waar kunnen we jou mee helpen?