Logo ikarus.be
Shop

Verplichte en aangeraden verzekeringen

Beter voorkomen dan genezen!

Goede afspraken, maken tevreden piloten

ALGEMEEN

Dit overzicht geeft duidelijkheid over de verschillende verzekeringen.

 

1/ BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID, BA (via ikarus > BVVF of BPMF > Aviabel/AxisCapital)

 • Een verzekering voor wanneer je schade toebrengt aan andere personen (derden).
 • Afzonderlijk voor parapente en paramotor! Parapente is via de BVVF (parapentefederatie) en paramotor is via de BPMF (paramotorfederatie).
 • Deze verzekering is verplicht omdat de schade hoog kan oplopen. Denk bv aan een botsing die jij veroorzaakt hebt, en waardoor er zwaargewonden zijn.
 • Verplicht voor alle opleidingen zoals de vooropleiding module 1 in België, de buitenlandse stages module 2, de paramotorlessen, ...
 • Deze verzekering kan enkel via Aviabel/AxisCaptial. Het gaat hier over BA “Luchtvaart” en zij zijn als enigste gevolmachtigd deze aan te bieden via de federaties.
 • Deze verzekering wordt bij het begin van het nieuwe kalenderjaar onderschreven, of bij aanvang van jouw opleiding, en altijd geldig tot het einde van het huidige kalenderjaar.
 • Wij nemen deze verzekering rechtstreeks bij de desbetreffende federaties (samen met hun lidgeld) voor jou. Neem je deze zelf rechtstreeks bij de desbetreffende federatie(s), stuur ons dan uw verzekeringsbewijsje door.
 • Je neemt deze verzekering dus bij ikarus, wij storten dit integraal door naar de juiste federatie, waarna het per kalenderjaar naar Aviabel/AxisCapital wordt overgemaakt.
 • De verzekering is geldig vanaf de gelden op onze rekening staan, dit is rechtsgeldig. Ook al heb je nog geen document of bewijs ontvangen, je bent in orde!
 • Na enige verwerkingstijd zal je een email en/of login ontvangen van de desbetreffende federatie en kan je jouw lidkaart - met aanduiding van deze verzekering - downloaden/afdrukken van hun ledenportaal (ledenportaal parapente BVVF - ledenportaal paramotor BPMF).
 

2/ REISBIJSTAND (niet via ikarus > rechtstreeks bij Europ-Assistance, Ethias of andere verzekeraars)

 • Soms ook “Reisverzekering” of “Repatriëringsverzekering” genoemd.
 • Dit is een verzekering voor als jij zelf een ongeval hebt met parapente/paramotor, medische bijstand nodig hebt en terug naar huis moet gerepatrieerd worden of als er problemen zijn met het vervoer heen/terplaatse/terug (zoals bv onze minibus die in panne valt).
 • Een reisbijstandsverzekering die "parapente" dekt is verplicht en kan goedkoop via Europe Assistance, Ethias of andere verzekeraars (per stage of voor al uw reizen gedurende 1 jaar).
 • Kies je NIET voor Europe Assistance, dan ben je niet gedekt indien er iets fout gaat met onze minibus onderweg of ter plaatse, omdat deze enkel bij Europe Assistance is verzekerd.
 • Enkel de mensen die bij Europ-Assistance verzekerd zijn, krijgen bijstand in geval van panne met onze minibus. Een andere verzekering komt meestal niet tussen en dit heeft in het verleden reeds voor problemen gezorgd.
 • Lees goed de voorwaarden van uw contact! Parapente/paramotor zijn dikwijls uitgesloten (als gevaarlijke sporten)! Zo weten we dat bij Touring en DVV, parapente/paramotor uitgesloten zijn, en dat bij EuropAssistance of Ethias parapente/paramotor inbegrepen is.
 • Verplicht voor alle buitenlandse stages en reizen.
 • Gelieve ons een bewijs (attest met duidelijke informatie en uw contractnummer) door te sturen alvorens in te schrijven voor een stage of reis. Inschrijvingen zijn enkel geldig bij het verstrekken van dit bewijs, na 10 dagen wordt uw inschrijving vrij gegeven om te boeken door iemand anders.

 

3/ ANNULATIE (niet via ikarus > rechtstreeks bij Europ-Assistance, Ethias of andere verzekeraars)

 • Dit is een verzekering voor als je niet kan meegaan op uw buitenlandse stage of reis, door allerlei redenen (gezondheidsredenen, ingrijpende gebeurtenissen in uw leven, …).
 • Zo kan je bij annulatie van uw kant, eenvoudig uw inschrijvingsgeld terug vorderen van de verzekering.
 • Deze verzekering is ten stelligste aangeraden, je kan deze eenvoudig en goedkoop via Europe Assistance, Ethias of andere verzekeraars nemen (soms bij jouw kredietkaart).
 • Bij annulatie van jouw kant hanteren we onderstaand annulatieschema:
  • Annuleren minstens 6 maanden voor vertrekdatum = 100% terugbetaling
  • Annuleren van 6 tot 3 maanden voor vertrekdatum = 50% terugbetaling
  • Annuleren binnen de 3 maanden voor vertrek = 0% terugbetaling
 • Betaalde stages, of reizen zijn enkel geldig voor die specifiek gereserveerde stage of reis. Niet opgenomen of geannuleerde stage(s) of reizen zijn:
  • Terugbetaalbaar volgens ons annulatieschema hierboven
  • Niet te verzetten naar een andere stage, opleiding of les
  • Niet op iemand anders naam over te zetten.
 • Neem deze verzekering en voorkom discussie en ontevredenheid wanneer je moet afzeggen!

 

4/ BIJKOMENDE VERZEKERINGEN (Niet via ikarus > rechtstreeks bij jouw verzekeraar)

Naast de bovenstaande verzekeringen, zijn er nog tal van verzekeringen mogelijk! Wil je een volledige dekking voor jou en eventueel uw partner en gezin, bespreek dit dan met uw verzekeringsagent. Hieronder nog enkele mogelijkheden:
 • Gewaarborgd inkomen, check of parapente/paramotor inbegrepen is.
 • Schuldsaldo, check of parapente/paramotor inbegrepen is.
 • Levensverzekeringen.
 • ...
 
© 2002 - 2023 ikarus.be, alle rechten voorbehouden.
Open WhatsApp chat
1
Hulp nodig?
Hallo, waar kunnen we jou mee helpen?